KauVo -projekti / Lappeenranta

PEH-putkien ja makrovesilinjan rakentaminen.

Rakennuttaja: 
Kaukaan Voima Oy
Aika: 
3 kk / 2008
Urakkasumma MEUR: 
0,2 / Kokonaishintaurakka