Ota yhteyttä:
020 741 0530

Palvelut

Tarjoamme kattavasti erilaisia maanrakennukseen ja louhintaan liittyviä palveluja Etelä-Suomen alueella, kuten esimerkiksi:

Maanrakennusurakointi

 • kunnallistekniikka
 • putkistot
 • tie- ja aluerakennustyöt
 • rakennusten pohjatyöt

Louhinta

 • vaativat asutuskeskuslouhinnat
 • avolouhinnat
 • purkuräjäytykset
 • käsiporattavat sisälouhinnat
 • hydraulinen kiilaus ilman räjähteitä

Konevuokraus ja teollisuuspalvelu

 • vuokraamme koneita kuljettajineen tilaajan töihin
 • henkilöstöä rakennus- ja kunnossapitotöihin

Lujitus ja erikoistyöt

 • maaperän ja kallion sementti-injektointi, ruiskubetonointi (kuivamenetelmä)

Kiviainesmyynti