Olet täällä

2010

Laajennuksen pohjarakentaminen.

Noutopihan pohjarakentaminen.

Louhinta ja sadevesiviemäri.

Suotovesien käsittelyalatiden muutostyö.